Na czym polegają stabilizacje gruntu i jakie mają zastosowanie?

stabilizacja gruntu

Gdy grunt cechuje się zbyt niską nośnością, wtedy wymaga on dodatkowej stabilizacji przed przeprowadzeniem dalszych prac. Aktualnie w tym celu prowadzi się różne roboty, których rodzaj dobierany jest indywidualnie w zależności od typu gruntu oraz od oczekiwanego efektu.

W jakim celu prowadzić się stabilizację gruntu?

Stabilizacja gruntu prowadzona jest po to, aby zapewnić mu właściwą nośność. Ta z kolei powiązana jest z jego składem. Gdy grunt jest zbyt luźny, na przykład za bardzo piaszczysty, wtedy przeprowadza się stabilizacje gruntu, by zapewnić mu lepszą nośność.

Prace te mają bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ problemy z nośnością gruntów bardzo często pojawiają się podczas realizacji prac, między innymi budowlanych, infrastrukturalnych.

Stabilizacja pozwala wtedy na poprawienie parametrów gruntu poprzez uzyskane jego większej spoistości, nośności, a także umożliwia przejście do następnego etapu prac. Jej przeprowadzenie ma zatem kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz efektu inwestycji – bez stabilizacji mogłoby dojść między innymi do osunięcia się gruntu, jego nadmiernego przemieszczania, opadania.

Jak wykonuje się stabilizacje gruntu?

Prace jak stabilizacje gruntu prowadzone są obecnie różnymi technikami, a ich dobór zależny jest od rodzaju gruntu oraz od jego przeznaczenia. Pod uwagę brane są także kwestie związane z dalszym przeznaczeniem danego obszaru.

Wybrane techniki stabilizacji gruntu to przede wszystkim:

  • Stabilizacja wykonana z użyciem spoiwa hydraulicznego – stosowane są wówczas takie materiały jak cement, żużel, popioły lotne oraz spoiwo drogowe. Materiały te potrzebują wody do tego, aby uzyskać odpowiedni efekt. Dochodzi wtedy do wiązania się materiałów z gruntem, co umożliwia uzyskanie lepszej jakości podłoża.

  • Stabilizacja gruntu za pomocą wapna – wiązanie odbywa się wtedy na skutek kontaktu wapna z dwutlenkiem węgla z powietrza. Najczęściej prace tego typu prowadzone są wtedy, gdy grunty są nadmiernie wilgotne.

  • Stabilizacja gruntu z użyciem ziarnistych dodatków hydrofobowych – w tym przypadku prace polegają na uzyskaniu trwałego odcięcia wilgoci do gruntu, co pozwala na uzyskanie zabezpieczenia przed wilgocią, także zamarzającą. Do jej wykonania wykorzystuje się specjalne rodzaje proszków, które nie są zwilżane w wodzie i wykazują właściwości hydrofobowe.

Prace jak stabilizacje gruntu prowadzone są przez firmy, które specjalizują się w realizacji robót ziemnych. Niezbędne materiały do wykonania stabilizacji można także zakupić samodzielnie i wykorzystać je do prac we własnym zakresie.

Dodaj komentarz