Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin informuje użytkowników o zasadach korzystania z serwisu fajny-dom.com.pl

1.2 Kopiowanie oraz przedruk treści zamieszczonych w serwisie fajny-dom.com.pl jest zabronione. Skutkuje ono naruszeniem zapisu art. 116 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku. Skopiowanie artykułu lub jakiejkolwiek zawartej w nim treści będzie zgłaszane każdorazowo do dostawcy hostingu oraz na policji.

1.3 Treść artykułów zamieszczonych w serwisie ma charakter informacyjno-rozrywkowy. Wszelkie zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści dotyczące ogólnych zagadnień i nie stanowią porad, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu nie odpowiada w jakimkolwiek zakresie za treść zamieszczonych na nim artykułów. Ponadto właściciel nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę, która może zostać wyrządzana w związku z zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do zamieszczonych na portalu treści. Właściciel serwisu nie odpowiada także za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami, które napisały osoby trzecie.

2. Publikowanie artykułów przez użytkowników

2.1 Tekst artykułu opublikowanego przez użytkownika w serwisie fajny-dom.com.pl nie może być krótszy niż 2000 znaków bez spacji

2.2 Artykuł musi zostać napisany poprawnie zarówno pod względem stylistycznym, jak i językowym. Musi także zawierać treść ciekawą dla użytkowników

2.3 Każdy zamieszczony w serwisie artykuł musi zostać zilustrowany grafiką pasującą do jego tematyki, a zarazem zgodną z ustawą o prawach autorskich.

2.4 Opublikowane w serwisie treści muszą być unikalne i nie mogą znajdować się na innych stronach www zarówno przed, jak i po ich publikacji.

2.5 Administrator serwisu nie odpowiada za treść artykułów, które zostaną na nim zamieszczone. Nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być następstwem ich wykorzystania.

2.6 Artykuły zamieszczone w serwisie nie mogą zawierać treści, które są niezgodne z polskim prawem, a także zawierają treści dla dorosłych.

2.7 Artykuł zamieszczony w serwisie może być opatrzony tagami

2.8 Artykuły pisane ciągiem – niebędące podzielone na odpowiednie akapity, nie zostaną opublikowane w serwisie

3.0 Artykuł publikowany w serwisie może zawierać maksymalnie dwa linki w tym jeden z obrazka.

3.1 Użytkownik zgłaszający wpis oświadcza, iż posiada do niego pełne prawa autorskie.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Administrator serwisu posiada możliwość usunięcia artykułu bez podania przyczyny

3.2 Artykuły, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie, nie zostaną opublikowane w serwisie.